Groene stroom, hoe werkt het?

Bij groene stroom is er sprake van elektriciteit die wordt opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. Een bekend voorbeeld hiervan is energie uit de zon. Groene stroom is een begrip dat wordt gebruikt om aan te duiden dat er een verschil bestaat met reguliere elektriciteit, die grijze stroom wordt genoemd en minder milieuvriendelijk is. Op fysisch gebied is er tussen groene en grijze stroom geen verschil in het elektriciteitsnet.

Groene stroom in de toekomst

In 2007 werd door deskundigen een voorspelling gedaan met betrekking tot zonnestroom. Het zou pas vanaf 2017 volledig kunnen concurreren met de marktprijzen van conventionele elektriciteitsbronnen. We zijn er dus dichtbij. De komende twintig á dertig jaar zijn windmolens echter nog altijd de enige techniek waarmee veel groene stroom kan worden opgewekt. Het grote pluspunt van groene stroom is dat het de uitstoot van koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen flink terug zal dringen. Hierdoor zullen de alsmaar groeiende effecten van het broeikaseffect kunnen worden tegengegaan en komt er minder kernafval.

Fossiele brandstoffen

Aangezien groene stroom een onuitputbare bron van energie is, zullen ook de volgende generaties er volop van kunnen profiteren. Fossiele brandstoffen zijn eindig en daarom is het belangrijk voor de mensheid om over te schakelen naar groene stroom. Daarbij is het een pluspunt dat de afhankelijkheid van conventionele leveranciers van fossiele brandstoffen terug zal worden gedrongen wanneer consumenten vaker en vaker overstappen op groene stroom.

Richtlijnen

Volgens cijfers uit 2010 werd destijds in Nederland het merendeel van de groene stroom opgewekt door middel van waterkracht, biomassabijstook en wind. Zonne-energie zorgde toen voor een productie van 6,09 GWh. Deze groene stroom vormde toen nog wel slechts 8,8% van de totale Nederlandse stroomproductie. In 2001 werd de markt voor groene stroom vrijgegeven door de Nederlandse overheid, waarna de toestroom van consumenten op de markt van groene stroom van start ging. Volgens richtlijnen van de Europese Unie is het doel om in 2020 20% van alle energie uit duurzame bronnen te produceren en flink te besparen op energieverbruik.

Subsidies voor groene stroom


De Nederlandse overheid gaf tot 2005 subsidies aan consumenten die groene stroom gebruikten, waardoor de prijs op hetzelfde niveau kwam als dat van de reguliere grijze stroom. Tegenwoordig is er alleen subsidie beschikbaar voor energiebedrijven wanneer ze in Nederland groene stroom opwekken. Groene stroom is in essentie geen algemene term, maar een handelsmerk van Essent NV. In de praktijk is het echter zo dat de term groene stroom door iedereen wordt gebruikt om hetzelfde aan te duiden.

Nederlandse productie

Nederlandse producenten van groene stroom leveren deze elektriciteit aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Na deze transactie is het onmogelijk om deze elektriciteit nog te onderscheiden van de grijze stroom. Deze gecertificeerde producenten van groene stroom krijgen voor het produceren van groene stroom echter een bepaalde hoeveelheid groenestroomcertificaten toegewezen. Deze groenestroomcertificaten zijn vervolgens verhandelbaar. In Nederland wordt deze verstrekking van certificaten geregeld door CertiQ. Deze houden nauwkeurig bij hoeveel groene stroom er wordt geproduceerd en door wie, waardoor klanten een garantie hebben dat hun groene stroom ook daadwerkelijk op een duurzame manier is geproduceerd.